GENERELLE BRUKERVILKÅR

1. Generelt

Disse generelle bruksbetingelsene gjelder for all bruk av nettstedet www.costa-rentals.com (heretter "Website"), samt enhver annen tjeneste som tilbys av CHILL-COSTA S.L. med registrert kontor Avda. Las Naciones 36/3 - 03170 Ciudad Quesada - Rojales - Alicante (heretter "Costa Rentals" eller "Vi" eller "Us"), med GIPE godkjenningsnummer 3714, eier og leder av nettstedet.

Begrepet "Service" som brukt i disse generelle bruksvilkårene refererer til hele besøket og / eller bruken av nettstedet, samt enhver annen tjeneste som tilbys av oss på eller via nettstedet.

Ved bruk av Tjenesten bekrefter du at du har lest og akseptert disse generelle bruksvilkårene (heretter "GTU").

Gjeldende GTU kan endres eller revideres når som helst. Den endrede eller reviderte GTU vil bli gjeldende fra det øyeblikket de er publisert på nettstedet. Du kan kontakte den nyeste versjonen av GTU når som helst https://costa-rentals.com (nettsted).

Costa Rentals forbeholder seg retten til å endre (del av) Tjenesten når som helst, for å stoppe, midlertidig eller permanent, med eller uten forvarsel.

2. Bruk av Tjenesten

Du må være 18 år eller eldre for å kunne bruke tjenesten. Småbarn som ønsker å bruke Tjenesten må være ledsaget av minst en av foreldrene sine. Costa Rentals er på ingen måte ansvarlig hvis mindreårige bruker tjenesten uten foreldre tilsyn.

Bruk av Tjenesten er på egen risiko. Tjenesten leveres på en "som den er" og "som tilgjengelig" basis.

Som bruker av Tjenesten erklærer du at du forstår og godtar følgende forbud:

 • Det er ikke tillatt å samle inn og / eller bruke brukernavn, passord, e-postadresser eller andre personopplysninger for brukere, uansett hva som helst.
 • Det er ikke tillatt å bruke "metakoder", med unntak av eksplisitt og tidligere skriftlig tillatelse fra Costa Rentals.
 • Det er ikke tillatt å bruke Tjenesten for uautorisert publisitet, blant annet via spam, kjedebrev eller uønsket e-post.
 • Det er ikke tillatt å bruke datautvinning, roboter, skjermskraping eller lignende datainnsamlingsverktøy på Tjenesten, unntatt med uttrykkelig og tidligere skriftlig tillatelse fra Costa Rentals. Du må ikke "ramme" eller bruke "innrammingsteknikker" på noen del av Tjenesten uten skriftlig skriftlig tillatelse til å gjøre det.
 • Det er ikke tillatt å kopiere, reprodusere, reprodusere, selge, videreselge eller utnytte deler av Tjenesten, bruk av Tjenesten eller tilgang til Tjenesten uten skriftlig og skriftlig tillatelse fra Costa Rentals.
 • Det er ikke tillatt å laste opp eller sende spam.
 • Det er ikke tillatt å laste opp, sende inn eller sende ormer, virus eller annen kode som er ødeleggende.
 • Det er ikke tillatt å endre, modifisere eller hackte Tjenesten eller endre nettstedet til en tredjepart for å få det til å virke som om det er knyttet til tjenesten som tilbys av Costa Rentals.
 • Det er ikke tillatt å bruke Tjenesten for ulovlig eller uautorisert bruk. Du må ikke overskride grenser for gjeldende lov (inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett og databaselov) når du bruker tjenesten.
 • Det er ikke tillatt å bruke Tjenesten til kommersielle formål; Kun privat bruk av Tjenesten er tillatt.
 • Det er lov til å lage en "hyperkobling" fra ditt eget nettsted til hjemmesiden til vårt nettsted. Hvis du vil opprette en "dyp lenke" til spesifikt innhold på nettstedet, må du oppnå Vårt eksplisitte og forhåndsgodkjenne samtykke.

Du godtar at Costa Rentals kan bruke tjenester fra tredjeparter og "hostingpartnere" for å gi nødvendig maskinvare, programvare, lagringsplass og nødvendige nettverk og tilhørende teknologier som er nødvendige for at tjenesten skal fungere.

Det er mulig at Costa Rentals, ved bruk av Tjenesten, sender "cookies" fra domenet https: // Costa Rentals.com (nettsted). En informasjonskapsel er en liten fil, sendt av en internett-server til nettleseren din, som registrerer seg på harddisken på datamaskinen din. Informasjonskapsler er nødvendige for å få optimal bruk av Tjenesten. Costa Rentals lagrer ikke personlige data i en informasjonskapsel som kan brukes til å identifisere en person, og heller ikke Costa Rentals bruker informasjonskapsler for deteksjonsformål.

3.Linker til andre nettsteder

Nettstedet kan inneholde hyperkoblinger til tredjepartsinnhold eller til nettsteder som administreres av tredjeparter. Costa Rentals har ingen kontroll over innholdet eller andre kjennetegn på disse nettstedene eller nettsidene, og kan ikke holdes ansvarlig / ansvarlig for kvaliteten eller nøyaktigheten av innholdet eller andre egenskaper til disse nettstedene. Administratorene til disse nettstedene er eneansvarlige for å overholde de lover og forskrifter som gjelder for produktene og / eller tjenestene de tilbyr på eller via deres nettsider, inkludert men ikke begrenset til forskriftene om forbrukerbeskyttelse, salg fjernkontroll, lovgivning relatert til priser mv

4. Pålitelighet av informasjonen på nettsiden

Selv om pålitelighet, aktualitet, fullstendighet og nøyaktighet av informasjonen og annet innhold som finnes på eller via Tjenesten er søkt, kan vi ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader, særlig materiale, uansett eller annen skade som følge av bruken av informasjonen og annet innhold i Tjenesten. Det samme gjelder filer lastet ned fra eller gjennom Tjenesten.

Spesielt gjør vi alt for å regelmessig oppdatere eiendomsannonsene på nettstedet vårt. Vi kan imidlertid ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil i innholdet i annonsen, eller hvis eiendommen ikke lenger er tilgjengelig når du ser annonsen.

I intet tilfelle utgjør annonsen et tilbud i ordets juridiske forstand. Vi anbefaler derfor sterkt at du kontakter oss før du tar en beslutning (kjøp, leie ...) om eiendommen, for å sjekke om informasjonen og tilgjengeligheten av eiendommen er korrekt og oppdatert. -Dato. Informasjonen på vår nettside er alltid av foreløpig karakter og må alltid bekreftes av oss, spesielt men ikke utelukkende med hensyn til forespørselsprisen.

5. Behandling av personopplysninger

Noen funksjoner i vår tjeneste kan være underlagt forutgående erklæring om visse personopplysninger; Dette for å garantere en jevn kontakt og / eller å levere riktig informasjon.

Brukeren som kommuniserer personopplysningene, garanterer oss at disse er riktige.

Vi respekterer lovgivningen om behandling av personopplysninger. Personopplysningene lagres i den sentrale databasen til Costa Rentals for å fullføre oppgavene som er betrodd. Ved enkel skriftlig forespørsel adressert til Costa Rentals, Avda Las Naciones 36/3 03170 Quesada / Rojales, kan du få tilgang til disse dataene, og du kan få dem justert og / eller fjernet hvis de er ufullstendige, feil eller irrelevante.

6. Immaterielle rettigheter

Tekster, tegninger, bilder, videoer, bilder, data, databaser, programvare, navn, handel og domenenavn, merker, logoer og andre komponenter i Tjenesten er beskyttet av immaterielle rettigheter og tilhører Costa Rentals eller tredjepart.

Alle datasamlinger av Tjenesten faller under juridisk beskyttelse av databaser, både når det gjelder struktur og innhold.

Costa Rentals gir hver bruker av Tjenesten en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og tilbakekallelig lisens når som helst for å åpne nettstedet på en datamaskin, for å vise innholdet i Tjenesten og å laste den ned om nødvendig med det eneste formålet med dette innholdet . rådføre.

Reproduksjon av innholdet er bare tillatt under følgende betingelser: Brukeren kan skrive ut en kopi av innholdet i Tjenesten utelukkende til personlig bruk, forutsatt at han ikke endrer innholdet på noen måte, og at han / hun beholder all opphavsrett og opprinnelse nettsiden.

Med unntak av det ovenfor, uten forhånds skriftlig samtykke fra Costa Rentals, er det forbudt å lagre, reprodusere, modifisere, publisere, distribuere eller sende, selge eller på annen måte lagre informasjonen og innholdet som tilbys på eller gjennom Tjenesten. overføre eller gi noen rettigheter til tredjepart.

Costa Rentals, dets logo, ikoner og handelsnavn er dekket av loven om navnebeskyttelse. De kan ikke brukes i forbindelse med noe annet produkt eller en tjeneste på en måte som kan forårsake forvirring eller på noen måte diskreditere eller på annen måte skade Costa Rentals.

7. Erklæring om overtredelse av immateriell rettighet

Costa Rentals har som mål å respektere immaterielle rettigheter til enhver tid. Innehavere av disse rettighetene kan til enhver tid varsle Costa Rentals om de mener at Costa Rentals selv eller en bruker av Costa Rentals Service bryter mot hans eller hennes rett / rettigheter. Disse meldingene må sendes til oss via e-post på følgende adresse:

Vennligst klart angi innholdet som er beskyttet av immaterielle rettigheter og nettadressen til den (e) oppgitte (e) nettsiden på nettstedet som har blitt krenket (eller) eller krenker, samt tilstrekkelig informasjon som tillater oss å kontakte deg (adresse, e-post adresse, telefonnummer).

8. Ansvarsbegrensning

Du godtar og erklærer at Costa Rentals ikke kan og vil ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader, tilfeldige eller spesielle skader, følgeskader eller sporadisk skade, inkludert men ikke begrenset til skade på tap av fortjeneste, goodwill, bruk, data eller andre inkorporerte tap, på grunn av:

 • Avbrudd, forstyrrelser eller feil i den elektroniske tjenesten eller informasjonen som er innhentet via Tjenesten;
 • Virus som oppstår på nettsiden til tross for forholdsregler;
 • En feil og / eller forsømmelse begått av ansatte og / eller tilordnede av Costa Rentals; Svindelaktig forfalskning av data fra tredjepart, på grunn av uautorisert inntrenging av Nettstedet;
 • Erklæringer eller oppførsel av en tredjepart på nettstedet;
 • Manglende evne til å bruke Tjenesten;
 • Uautorisert tilgang til eller modifikasjon av overføring eller data;

9. Andre forhold

Hvis Costa Rentals ikke utøver noen rett eller bestemmelse (som følge av denne GTU), betyr dette på ingen måte at Costa Rentals fraviker denne rettigheten eller bestemmelsen.

I tilfelle at en eller flere aspekter av denne GTU ser ut til å være helt eller delvis uhåndterlig, vil dette ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av de gjenværende bestemmelsene.

I tilfelle en konflikt mellom denne GTU og mulige spesielle forhold som gjelder for enkelte tjenester levert av Costa Rentals, enten gjennom Tjenesten eller ikke, vil disse spesielle vilkårene gjelde.

Den nåværende GTU er underlagt spansk lov.

Partene er enige om at i tilfelle en tvist med hensyn til Tjenesten (inkludert dagens GTU), er bare domstolene i det rettslige distriktet i Alicante kompetente.

 

Leie tjenester Costa Rentals

Innledning Costa Rentals

www.costa-rentals.com er leverandør av et nettsted der eiere kan tilbringe sin ferie eller for utleie til vår ledelse (både kort og lang sikt), og hvilke brukere (heretter "Bruker") som kan vise, søke send en søknad eller foreta en bestilling på Costa Rentals.
Costa Utleie eier ikke egenskapene som vises på våre nettsider, men ansette manager av villaene og dermed fungerer bare som et mellomledd mellom eier og leietaker. Alle reservasjonskontrakter er avtalt mellom Costa Rentals og Guest.
Hjemmene på vår hjemmeside må alle gis tillatelse til utleie av fritidsboliger og kan bli forespurt av oss for eieren. Hvis det allerede er hus uten denne tillatelsen allerede nevnt, er disse etterspurt. Ellers vil vi ikke legge et korttidsbolig på vår nettside under alle omstendigheter.

Betingelser for bruk av Costa Rentals

1. Personlig bruk
Costa Utleie kan kun brukes til visning, lesing, søking, kortsiktig booking og henvendelser om hytteutleie eller lang sikt eiendom oppført på Costa Rentals, med sikte på å leie en eiendom på kort eller lang sikt via Costa Utleie eller bla gjennom artikler og media tilgjengelig på Costa Rentals.
Bruken av Costa Rentals for andre formål enn å bestille ferieleie eller surfe på Costa Rentals er strengt forbudt. Innholdet, for eksempel artikler, videoer, bilder, beskrivelser, informasjon fra eiere etc og programvare og design på Costa Rentals er beskyttet av opphavsrett. Innholdet må ikke brukes eller kopieres til annet enn personlige formål uten forhånds skriftlig tillatelse fra Costa Rentals.

2. Bestilling av feriehus på Costa Rentals
På Costa Rentals tilbys Guest to typer eiendommer, og avhengig av det valgte hjemmet kan gjestene betale ved bankoverføring eller kredittkort (Visa eller Mastercard):
1. Gjesten sender et søk til Costa Rentals og foretar en bestilling direkte hos oss uten at eieren er involvert. The Guest betaler Costa Rentals direkte og godtar leieavtalen av Costa Rentals.
2. Gjesten foretar en bestilling på Costa Rentals, der Costa Rentals fungerer som mellomledd mellom Gjest og Eier. Gjesten betaler hele leiebeløpet gjennom Costa Rentals og godtar leieavtalen av Costa Rentals som sendes til gjesten før en bestilling er gjort.
De generelle vilkårene for Costa Rentals gjelder i begge tilfeller.
Costa Rentals er en utleie manager og ikke et reisebyrå, gjør noen avtale inngått for å leie et feriehus i Costa Rentals mellom gjest og eieren avtalt. Dette er under forutsetning at de begge er minst 18 år gammel på dagen eiendommen er annonsert eller booket.

3. Nøyaktighet av informasjon
Både den oppdaterte og detaljerte beskrivelsen av feriehuset, samt informasjon om priser, bestillinger og bilder er alle levert av Costa Rentals. Costa Rentals arbeider kontinuerlig for å sikre at informasjonen fra husseieren er nøyaktig, nøyaktig og tilsvarer virkeligheten.
Costa Rentals er en online plattform og inspiserer feriehusene på deres fysiske plassering eller i et møte med eieren.

4. Ansvar
Bruk av Costa Rentals indikerer at Guest aksepterer å frigjøre Costa Rentals fra ethvert tilfelle av direkte eller indirekte tap eller skade i forbindelse med svindel, phishing, brudd på forhold, ulykker, streik, låsing eller uenighet med Eieren. Costa Rentals kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skade Guest kan oppleve under bruk av Costa Rentals eller opphold i et av feriehusene som er funnet eller booket gjennom Costa Rentals. Costa Rentals er ikke forpliktet til tilbakebetaling eller kompensasjon for direkte eller indirekte skader som gjesten kan ha lidd på grunn av leie eller leie av feriehus på Costa Rentals. Costa Rentals fungerer bare som mellommann mellom leietaker og eier, slik at en leieavtale eller leieavtale kan inngås med Costa Rentals.

5. Varia
Den opprinnelige spanske versjonen av vilkårene, personvernpolitikken, annonseringsavtalen og leieavtalen er oversatt til andre språk. Den oversatte versjonen er bare en form for høflighet og kontoroversettelse, og ingen rettigheter kan utledes av de oversatte versjonene. I tilfelle en tvist om innholdet eller tolkningen av de nevnte dokumentene, eller inkonsekvens eller motsetning mellom den spanske versjonen og en annen språkversjon av et av de nevnte dokumentene, skal den spanske versjonen, i den grad loven tillater det, seire og å være avgjørende. Dette er de originale og gyldige versjonene på spansk.
Hvis en bestemmelse i begge disse vilkårene eller annonsen og leieavtalen er eller blir ugyldig, uhåndterlig eller ikke-bindende, forblir de resterende bestemmelsene i kraft.

6. Opphavsrett
Eieren garanterer at han eier opphavsretten til fotografisk og tekstlig materiale levert til Costa Rentals (heretter "materialet"), eller autorisert av opphavsrettsinnehaveren for å tillate Costa Rentals å bruke materialet. Eieren forstår at foto- eller tekstmateriale fra hvor som helst på Costa Rentals kanskje ikke gjengis uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.
Eieren gir Costa Rentals et evig, royaltyfritt lisens for å bruke materialet til salgsfremmende formål. Eieren vil ubetinget og umiddelbart på forespørsel fravike Costa Rentals for alle kostnader, tap eller ansvar (inkludert kostnader for juridisk representasjon) som Costa Rentals kan pådra seg på grunn av brudd på opphavsretten fra bruken av materialet.
Eieren vil umiddelbart kompensere Costa Rentals for eventuelle kostnader, tap eller ansvar (inkludert kostnader for juridisk representasjon) som Costa Rentals kan pådra seg på grunn av brudd på opphavsretten fra bruken av materialet.

7. Design og layout
Costa Rentals er ikke ansvarlig for tap, eller skade som følge av utformingen av layouter, eller endringer i bilder og tekst som er innlevert av eieren. Costa Rentals forbeholder seg retten til å sette opp den endelige utformingen av en ferie utleie på Costa Rentals, inkludert retten til å redigere tekst, eller for å endre layouter eller bilder. Costa Rentals forbeholder seg også retten til å endre og redigere tekstdata i Eiers online database.

8. Nøyaktighet av informasjon
Costa Rentals forbeholder seg retten til å nekte annonser på et hvilket som helst Costa Rentals nettsted hvis innhold ikke oppfyller minimumskravene som er angitt av Costa Rentals.

9. Vurderingssystem
Costa Rentals forbeholder seg retten til å gjennomføre et vurderingssystem for gjester, der de kan vurdere tilstanden og kvaliteten på hjemmene og eiere. Denne verdsettelsen vil være helt gratis, og Costa Rentals er ikke ansvarlig for eventuelle innvendinger som kommer fra tilbakemeldinger, kommentarer og forslag fra gjester.

10. Reklame
Costa Rentals forbeholder seg retten til også å legge til annonser, eller kunngjøringer med referanser til innhold av innhold på nettstedet, inkludert annonser relatert til andre lignende fritidsboliger. Utleie Costa forklarer at bruk av denne tjenesten er helt skjønn, og se eiere deres rett til å inngi erstatningskrav eller andre krav eller klager angående reklame som er publisert på nettstedet.

11. Flere boliger
Et feriehus på Costa Rentals tilhører en ferieenhet, ikke flere enheter, og det kan heller ikke representeres som et eksempel på feriehus. Bare en enhet må være representert i et feriehus, med mindre tillatelse er gitt på forhånd. Costa Rentals forbeholder seg retten til å endre feriehus som ikke er i samsvar med denne policyen.

12. Kontakt
For å opprettholde et konsekvent høyt servicenivå, krever Costa Rentals tilgjengeligheten av alle eiere til å svare raskt på spørsmål og bestillinger via e-post. Costa Rentals forbeholder seg retten til å suspendere annonser for Feriehuseiere som ikke er tilgjengelige i mer enn 24 timer.

13. Betalingspolitikk
Online betaling med kredittkort behandles via en tredje betalingsleverandør over en fullstendig kryptert SSL-sikret linje, eller, hvis det kommuniseres via e-post, en direkte bankoverføring. Kontantbetalinger aksepteres ikke.

Betalinger via Costa Rentals skjer via en tredje sikker sertifisert betalingsleverandør, og Costa Rentals lagrer ikke hele kredittkortopplysningene og er ikke ansvarlig for feil eller tap på betalinger eller pengeoverføringer.

14. Endringer i priser og vilkår
Costa Rentals forbeholder seg retten til å endre priser og vilkår for tjenester som tilbys av Costa Rentals uten varsel. Endringer i prisene vil umiddelbart gjelde, og eiere vil bli informert om dette på nettsiden.

15. Dokumentasjon
I de fleste tilfeller, boliger Costa eierne bedt om å fremlegge bevis for eierskap av deres eiendom i form av eierskap, lisens til ferieleieinntekter, energiattest, sertifikat av habitability, NIE / DNI, adresse, e-postadresse og telefonnumre. Hvis Costa Rentals ikke mottar tilstrekkelig dokumentasjon fra Eier eller Feriehus, kan godkjenningen av en annonse på et feriehus på Costa Rentals avvises. Hvis ikke i orden med en av de ovennevnte elementene, be oss om å være til tjeneste for deg å regulere for dette.

16. Legaliserte fritidsboliger
I noen regioner kan de spanske myndighetene ved lov kreve at eiere får en lisens til å lovlig leie ut deres feriehus. I disse regionene kan Costa Rentals kun godkjenne og annonsere et feriehus hvis eieren oppgir et gyldig lisensnummer for feriehuset.

17. tilleggsbetingelser
På Costa Rentals, kan eieren ha et hus annonsert både på kort og lang sikt. Når du oppretter annonsen, blir eieren bedt om å godta vilkårene som gjelder for den aktuelle annonseringsformen.
Costa Rentals forbeholder seg rett til, etter eget skjønn, å endre nettsiden, tjenestene eller disse vilkårene, inkludert leieandelene, når som helst og uten varsel. Hvis Costa Rentals endrer disse forholdene, er det nødvendig å gjøre endringen kjent på nettsiden. Ved å fortsette å bruke eller få tilgang til nettstedet eller tjenestene etter at Costa Rentals har varslet endringen, indikerer eiere og gjester at de aksepterer å være bundet av disse endrede vilkårene.

(endret 23/05/2018)